Viktig informasjon ifm Covid-19

Vi anbefaler alltid at du følger Utenriksdepartementets reiseråd, men her er noen grunnleggende retningslinjer hva gjelder ANSA Studentforsikring.

viktig info - terning med utropstegn.jpg

 

ANSA Studentforsikring gjelder som vanlig på reiser i følgende land:

 • Europa (eks. Tyrkia og Russland)
 • Australia
 • New Zealand
 • Singapore
 • Emiratene
 • Thailand
 • Indonesia
 • Canada
 • Japan
 • Sør-Korea
 • Sør-Afrika
 • Hong Kong
 • USA

Det vil si at du kan reise med gyldig reiseforsikring uavhengig av reiseråd, landfarge og vaksinestatus.

I resten av verden er det reiseråd fra Utenriksdepartementet (UD) som avgjør om forsikringen er gyldig. Informasjon om gjeldende reiseråd finner du her. Oppdatert oversikt over hvilke land som er unntatt UDs reiseråd finner du her. Det er til enhver tid listen fra UD som er gjeldende.

For land hvor det foreligger reiseråd fra UD, er det følgende begrensninger i dekningen:

 • Konkurs hos reiseselskap
 • Hendelser og tap knyttet til Covid-19 som ikke er egen sykdom
 • Det gis ikke dekning for ferie- og fritidsreiser ut fra Norge eller studielandet. Du vil være dekket på reisen til/fra studielandet, samt på reiser i Norge og i studielandet.


Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på at ANSA Studentforsikring ikke omfatter merutgifter som følge av:

 • Innreiserestriksjoner, karanteneplikt eller andre retningslinjer fra utenlandske myndigheter.
 • Reisekarantene ved hjemkomst til Norge
 • Transportforsinkelser som følge av stengte grenser eller andre tiltak fra utenlandske myndigheter

Myndighetene vil gjøre forløpende vurderinger av disse landene. Reiseråd kan bli opphevet og gjeninnført på kort varsel. Reiserådet for resten av verden gjelder til 1. september, men kan bli forlenget. Vær oppmerksom på at det kan være krav om karantene ved hjemkomst til Norge selv om reiserådet er opphevet. Karantenekrav kan leses ut fra hvilken farge landet har i FHIs kart. Et land kan altså ha fått opphevet reiserådet, men fremdeles være markert rødt (krav til karantene) i kartet.

Vi anbefaler at du følger reiserådene, vurderer nødvendigheten av reisen og setter deg inn i situasjonen i det landet du skal reise til. Du finner nyttig informasjon og veiledning på UDs nettsider.

Det er viktig å være klar over at våre muligheter til å hjelpe deg kan være begrenset også for hendelser som ikke er relatert til Covid-19. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege. Det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden, og vi vet ikke hvordan dette utvikler seg gjennom året. I tillegg kan man ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge dersom det skulle blir behov for dette.