Viktig informasjon ifm Covid-19

Vi anbefaler alltid at du følger Utenriksdepartementets reiseråd, men her er noen grunnleggende retningslinjer hva gjelder ANSA Studentforsikring.

viktig info - terning med utropstegn.jpg

Situasjonen i verden er uoversiktlig og endrer seg raskt. Det er viktig å tenke nøye gjennom risikoen ved å reise ut av landet. Normalt er ikke reiseforsikringen gyldig til land hvor det foreligger reiseråd fra UD (røde land). Selv om UD og Kunnskapsdepartementet har definert studiereiser som nødvendige er ANSA studentforsikring i utgangspunktet ikke gyldig. ANSA studentforsikring er likevel gyldig for følgende land:

 • Europa (eks. Tyrkia og Russland)
 • Australia 
 • New Zealand 
 • Singapore 
 • Emiratene 
 • Thailand 
 • Indonesia 
 • Canada 
 • Japan 
 • Sør-Korea 
 • Sør-Afrika 
 • Hong Kong 
 • USA (se avsnitt under spesielt om USA)

ANSA Studentforsikring gjelder som vanlig for landene som nevnt i listen over, men har følgende begrensninger: 

 • Konkurs hos reiseselskap
 • Hendelser og tap knyttet til Covid-19 som ikke er egen sykdom

Situasjonen og gjeldende vilkår kan endre seg. Vi anbefaler derfor å lese gjennom informasjonen som er tilgjengelig på forsikringsselskapet sin nettide. Klikk her for mer informasjon.

Fra 1. juni 2021 har det kommet endringer for reiser innenfor til land i EU, EØS og Schengen. Forsikringen vil gjelde som normalt innenfor disse landene, vi gjør oppmerksom på at reiseforsikringen ikke omfatter merutgifter som følge av:

 • Innreiserestriksjoner, karanteneplikt eller andre retningslinjer fra utenlandske myndigheter. 
 • Reisekarantene ved hjemkomst til Norge
 • Transportforsinkelser som følge av stengte grenser eller andre tiltak fra utenlandske myndigheter

ANSA Studentforsikring dekker sykdom som følge av covid-19.

Dersom reiserådet fra UD blir opphevet, vil forsikringen gjelde som normalt fra dato reiserådet oppheves frem til det eventuelt innføres nytt reiseråd. Ved nytt reiseråd begrenses dekningen igjen.

Det er viktig å være klar over at våre muligheter til å hjelpe deg kan være svært begrenset også for hendelser som ikke er relatert til Covid-19. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege. Det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden, og vi vet ikke hvordan dette utvikler seg gjennom året. I tillegg kan man ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge dersom det skulle blir behov for dette.

Skulle flyplassene bli stengt ned, og du blir sittende fast som følge av nedstengningen, må du selv dekke ny hjemreise og eventuelle ekstrakostnader for overnatting.

 

Dette gjelder spesielt for USA

Fra 12. august 2020 åpner ANSA Studentforsikring også for reiser til USA med følgende kriterier og begrensinger:

Følgende kriterier må oppfylles:

 • Studiested og lokale myndigheter sier det er trygt og anbefaler studenten å bli / reise tilbake
 • Studenten må ha fast bosted på studiestedet.  

Forsikringsbegrensninger så lenge UD har reiseråd til området studenten oppholder seg i:

 • Forsikringen dekker etter vanlige vilkår: reisen til og fra Norge og opphold kun på studiestedet. COVID-19 sykdom er dekket.
 • Forsikringen dekker ikke andre hendelser og tap knyttet til covid-19, som kostnader til reise tur/retur studiestedet, evakuering, karantene, forsinkelser, avbestilling av reiser osv.
 • Forsikringen dekker ikke ferie og fritidsreiser fra studiestedet (byen/tettstedet du studerer i).