Viktig informasjon ifm Covid-19

Vi anbefaler alltid at du følger Utenriksdepartementets reiseråd, men her er noen grunnleggende retningslinjer hva gjelder ANSA Studentforsikring.

viktig info - terning med utropstegn.jpg

Situasjonen i verden er uoversiktlig og endrer seg raskt. Det er viktig å tenke nøye gjennom risikoen ved å reise ut av landet. Normalt er ikke reiseforsikringen gyldig til land hvor det foreligger reiseråd fra UD (røde land). Selv om UD og Kunnskapsdepartementet har definert studiereiser som nødvendige er ANSA studentforsikring i utgangspunktet ikke gyldig. ANSA studentforsikring er likevel gyldig for følgende land:

 • Europa (ekskludert Russland og Tyrkia
 • Australia 
 • New Zealand 
 • Singapore 
 • Emiratene 
 • Thailand 
 • Indonesia 
 • Canada 
 • Japan 
 • Sør-Korea 
 • Sør-Afrika 
 • Hong Kong 
 • USA (se avsnitt under spesielt om USA)

 

ANSA Studentforsikring gjelder som vanlig, men med følgende unntak:

Det er studentens ansvar å undersøke at kriteriene for gyldig forsikring er oppfylt, samt at de får komme inn i studielandet. Dersom studenten reiser og blir nektet innreise i landet, er ikke hjemreise dekket av forsikringen. Dersom du velger å reise må du medbringe Europeisk helsetrygdekort.

ANSA Studentforsikring dekker sykdom som følge av covid-19.

Begrensinger i dekning

 • Det gis ikke dekning for andre hendelser og tap knyttet til covid-19.
 • Det gis ikke dekning for ferie- og fritidsreiser ut fra Norge eller studielandet. Du vil være dekket på reisen til/fra studielandet, samt på reiser i Norge og i studielandet.
 • Det gis ikke dekning for konkurs hos reiseselskap.

Dersom reiserådet fra UD blir opphevet, vil forsikringen gjelde som normalt fra dato reiserådet oppheves frem til det eventuelt innføres nytt reiseråd. Ved nytt reiseråd begrenses dekningen igjen.

Det er viktig å være klar over at våre muligheter til å hjelpe deg kan være svært begrenset også for hendelser som ikke er relatert til Covid-19. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege. Det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden, og vi vet ikke hvordan dette utvikler seg gjennom året. I tillegg kan man ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge dersom det skulle blir behov for dette.

Skulle flyplassene bli stengt ned, og du blir sittende fast som følge av nedstengningen, må du selv dekke ny hjemreise og eventuelle ekstrakostnader for overnatting.

 

Dette gjelder spesielt for USA

Fra 12. august 2020 åpner ANSA Studentforsikring også for reiser til USA med følgende kriterier og begrensinger:

Følgende kriterier må oppfylles:

 • Studiested og lokale myndigheter sier det er trygt og anbefaler studenten å bli / reise tilbake
 • Studenten må ha fast bosted på studiestedet.  

Forsikringsbegrensninger så lenge UD har reiseråd til området studenten oppholder seg i:

 • Forsikringen dekker etter vanlige vilkår: reisen til og fra Norge og opphold kun på studiestedet. COVID-19 sykdom er dekket.
 • Forsikringen dekker ikke andre hendelser og tap knyttet til covid-19, som kostnader til reise tur/retur studiestedet, evakuering, karantene, forsinkelser, avbestilling av reiser osv.
 • Forsikringen dekker ikke ferie og fritidsreiser fra studiestedet (byen/tettstedet du studerer i).