ANSA Alumni

Et eksklusivt tilbud til deg som har kommet hjem fra studier i utlandet og som fortsatt er medlem i ANSA.

avgangselever ved graduation.jpg

Forsikringspakken ANSA Alumni er tilpasset deg, som etter endt utenlandsopphold fortsetter studier i Norge, eller som er i starten av arbeidslivet.

Forsikringspakken omfatter reise-, innbo- og ulykkesforsikring, og du har mulighet til å tegne forsikring for kun deg selv eller for deg og familien din. 

Innboforsikring

Du har mye mer verdier enn du tror; klær, møbler, TV, PC, sykkel og andre eiendeler. Det er viktig å sikre dette mot innbrudd, brann og vannskader. Har du råd til å kjøpe alt nytt? 

Erstatningen på innboforsikringen er inntil kr 500 000. Egenandelen er kr 3 000. 

Reiseforsikring

Hva om bagasjen blir borte, reisen blir kansellert eller om du skader deg, blir syk eller er utsatt for en ulykke? Det kan fort bli dyrt om du dropper forsikring når du skal ut å reise.

Forsikringen ANSA Alumni dekker deg ikke bare på reiser til utlandet. Du er også dekket på helgetur på hytta eller om ettermiddagen i parken.

Reiseforsikringen gjelder inntil 90 dager på reise i hele verden.

Ulykkesforsikring inkl. i reiseforsikringen

Så mange som 500 000 blir hvert år skadet som følge av en ulykke; 36 000 av disse får varige mén. Det er barn og unge som skader seg oftest. Ulykkesforsikringen gir økonomisk erstatning dersom du blir rammet av en ulykke som gjør at du blir varig medisinsk invalid. Forsikringen dekker også småskader, eks. utbetaling ved benbrudd.

Erstatningen på ulykkesdekningen er kr 500 000.

I tillegg til overnevnte, er du dekket ved ID-tyveri og du får en rettshjelpsdekning inkludert i pakken.

Spørsmål og svar