Pass på medlemskapet ditt i folketrygden når du er norsk student i utlandet

Medlemskap i folketrygden er inngangsnøkkelen for å ha rett til dekning av helsetjenester i Norge og i utlandet. Medlemskapet i folketrygden er også nødvendig for at forsikring skal være gyldig.

Student-ute_146313168_m.jpg

Mister du medlemskapet står du uten to sikkerhetsnett

Den vanligste årsaken til å miste medlemskapet i folketrygden er at du begynner å jobbe samtidig som du studerer. Som lønnsmottager blir du innrullert i trygdeinstitusjonen i landet der du er. Da mister du medlemskapet i norsk folketrygd, noe som også gjør at en eventuell forsikringsavtale blir ugyldig.

Er du ikke lenger medlem i folketrygden og blir syk eller skadet i utlandet, risikerer du å måtte ta det økonomiske ansvaret uten hjelp fra verken folketrygden eller forsikring.

I noen tilfeller må du selv sørge for å beholde medlemskapet

Det kommer an på hvor og hvor lenge du skal studere i utlandet og om du mottar støtte fra Lånekassen. Studerer du i Norden er det tilstrekkelig å være omfattet av nordisk trygdeordning. 

Må ta grep:

  • Skal du studere lenger enn 12 måneder og ikke mottar støtte fra Lånekassen, må du søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Du finner mer informasjon om det på Nav sine sider her.

Trenger ikke gjøre noe

  • Med lånekassen: Mottar du støtte fra Lånekassen, beholder du som hovedregel medlemskapet i folketrygden gjennom studieperioden.
  • Innenfor EØS: Du opprettholder også medlemskapet i folketrygden hvis du studerer med støtte fra Lånekassen og er norsk statsborger eller statsborger i et EØS-land
  • Kortere studieopphold: Hvis du skal studere under 12 måneder beholder du medlemskapet ditt i folketrygden.

Obs! Uansett om du mottar støtte fra Lånekassen eller har søkt om frivillig medlemskap i folketrygden, vil du miste medlemskapet hvis du tar lønnet arbeid i utlandet.