MRSA-smitte

Tilleggsdekning for deg som studerer medisin i utlandet.

MRSA-alert.jpg

Når du kjøper ANSA Studentforsikring har du mulighet til å tegne en tilleggsdekning for MRSA-smitte. Dekningen gir rett til en månedlig erstatning hvis du ikke kan utføre sommer- eller studiejobben på grunn av smitte. 

Forsikringen utbetales månedlig med et beløp på kr 15 000 i inntil 6 måneder. 

Pris for 6 måneder kr 55
Pris for 12 måneder kr 109

Spørsmål og svar