Tannhelseforsikring

Tannhelseforsikringen som tilbys gjennom ANSA Studentforsikring kan tegnes av medlemmet. Medlemmer som er under 18 år og som er på utveksling på videregående skole kan også kjøpe forsikringen.

tannhelseforsikring.jpg

Forsikringen kan refundere dine uforutsette utgifter i forbindelse med behandlingsbehov hos tannlege. Dette omfatter de fleste ordinære behandlinger og som ikke dekkes, helt eller delvis, av det offentlige trygdesystem (Helfo).

Medlemmer som er under 18 år og som er på utveksling på videregående skole kan også kjøpe tannhelseforsikringen. Barn kan ikke tegne tannhelseforsikring. 

Tannhelse Ung

Pris per år kr 539

Pris per halvår kr 269

Vår rimeligste forsikring for deg under 35 år!
Forsikringssum inntil kr 7 500 per år. Egenandel kr 250.
Forsikringen har som krav at du går til kontroll hos tannlegen minimum hver 18. måned. 

Hva er et behandlingsbehov?

Et behandlingsbehov er en akutt behandling som dekkes fra den påbegynnes til ferdigstillelse. Et behandlingstilfelle kan omfatte flere inngrep enn kun ett tannlegebesøk, og det påløper da kun én egenandel inntil ferdig behandlet.

Her er noen eksempler:

  • Karies
  • Trekking av tenner
  • Rotfylling
  • Bedøvelse

For fullstendige vilkår og unntak i forsikringen se vilkår.

Ingen krav til erklæring 

Det er ingen krav til helseskjema, tannstatusskjema eller egenerklæring for å kjøpe forsikringen. Forsikringen dekker ikke behandlingsbehov som har oppstått før kjøp av forsikringen, som ikke er ferdig behandlet.

Produktark (IPID)

Du kan laste ned produktark her.

Spørsmål og svar