ANSA Studentforsikring eller reiseforsikring?

Som norsk student i utlandet er det flere ting du må tenke på. Én ting som du kanskje ikke har forholdt deg til tidligere, er hvilke forsikringer du har i dag og hvilke forsikringer du trenger som student i et annet land.

forvirret student klør seg i hodet.jpg

Du har kanskje reiseforsikring gjennom foreldrene dine eller gjennom kredittkortet i dag? En vanlig reiseforsikring vil i de aller fleste tilfeller ikke være tilstrekkelig ved et studieopphold i utlandet.

Å være uforsikret i utlandet kan få enorme økonomiske konsekvenser

Vi i ANSA tilbyr derfor vår egen ANSA Studentforsikring som er skreddersydd for norske studenter i utlandet, og omfatter blant annet reise-, innbo- og ulykkesforsikring. ANSA Studentforsikring er et eget tilbud kun til medlemmer av ANSA.

Vi har satt opp noen begrensninger som går igjen på flere reiseforsikringer. Disse begrensningene er dekket i ANSA Studentforsikring.

  • Gjelder kun x-antall dager på reise – svært dyrt å utvide til flere reisedager
  • Dekker ikke tyveri fra campus
  • Ofte begrensning på reiser som har oppstart i utlandet
  • Dekker ikke studieavbrudd
  • Dekker hjemkall til Norge, men ikke retur tilbake til studielandet

ANSA har sitt eget forsikringskontor, og vi anbefaler deg å ta kontakt med en av våre kompetente rådgivere for hjelp dersom du har spørsmål.