Skal du studere i Storbritannia?

Som følge av Brexit ble det innført nye regler for norske studenter i Storbritannia gjeldende fra 01.01.2021. Siden Storbritannia ikke lenger er en del av EU/EØS, vil dette innebære endringer i din rett til å få dekket utgifter til helsehjelp. Reglene skiller på om du skal studere under eller over 6 måneder.

student med britisk flagg.jpg

Skal du på et studieopphold som varer i mer enn 6 måneder?

Alle elever og studenter som skal oppholde seg i Storbritannia i mer enn 6 måneder må søke om visum.

Informasjon om søknadsprosessen, dokumentasjonskrav, kostnader o.l. finner du her.

Under 6 måneder

Skal du på et studieopphold som varer kortere enn 6 måneder? Da er det ikke nødvendig å søke om visum eller tilgang til britisk helsevesen. 

Mer informasjon

For mer informasjon anbefaler vi å lese informasjonen som ligger tilgjengelig på Regjeringen.no. Nettsiden finner du her.

Hvorfor bør du ha forsikring?

Å være uforsikret i utlandet kan få enorme økonomiske konsekvenser.

ANSA tilbyr derfor ANSA Studentforsikring som er skreddersydd for norske studenter i utlandet, og omfatter blant annet reise-, innbo- og ulykkesforsikring. ANSA Studentforsikring er et eget tilbud kun til medlemmer i ANSA.

Vær oppmerksom på begrensninger i ordinære reiseforsikringer

Vi har satt opp noen eksempler på begrensninger som går igjen i flere ordinære reiseforsikringer. Med ANSA Studentforsikring er du dekket. 

  • Gjelder kun x-antall dager på reise – svært dyrt å utvide til flere reisedager
  • Dekker ikke tyveri fra campus
  • Ofte begrensning på reiser som har oppstart i utlandet
  • Dekker ikke studieavbrudd
  • Dekker hjemkall til Norge, men ikke retur tilbake til studielandet
  • Inkluderer ikke innboforsikring som dekker bosted i studielandet

ANSA har sitt eget forsikringskontor, og vi anbefaler deg å ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere for hjelp dersom du har spørsmål.