Studerer du i USA?

Som norsk student i USA er det mange ulike ting du må sette deg inn i. En av disse er forsikring, og her kommer informasjon og råd til hva du bør tenke på når det kommer til forsikring for studieoppholdet ditt.

studenter foran det amerikanske flagget.jpg

Trenger jeg norsk studentforsikring?

De fleste skoler i USA tilbyr egen forsikring til sine studenter. Dessverre ser vi i flere tilfeller at forsikringen som tilbys bare er en syke- og ulykkesforsikring, som har flere begrensninger og høye egenandeler. Blant annet er forsikringen ofte kun gyldig innad i staten/og eller USA. Det vil si at du ikke har dekning på reiser ut av landet, blant annet reiser til og fra Norge. Dette kan dermed være en forsikring som gir deg en falsk trygghet.

Vår anbefaling er at du kjøper ANSA Studentforsikring i tillegg. ANSA Studentforsikring er en skreddersydd forsikringspakke for norske studenter i utlandet. Forsikringen er en komplett pakke med reise-, innbo- og ulykkesforsikring. I tillegg er det inkludert dekning for bla. Studieavbrudd og ansvarsdekning. Alt det du trenger for et trygt opphold i utlandet.

Har jeg helsehjelp som norsk statsborger?

Tidligere har Norge via Helfo hatt en særordning for dekning av utgifter til helsehjelp i USA. Denne opphører fra 12. september 2022. Du beholder fortsatt helserettigheter i utlandet gjennom Helfo, men du vil ikke lenger få dette dekket direkte. Det betyr at du må betale for behandling selv og deretter søke refusjon fra Helfo. Mer om dette kan du lese her.

Helfo og ANSA anbefaler å kjøpe egen studentforsikring i tillegg til helserettighetene du har gjennom Helfo.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg har helserettigheter i utlandet?

Du finner dokumenter som viser til dine helserettigheter i Helfo ved å logge inn på Altinn, klikk her.

Må jeg ha skolens forsikring?

De fleste skoler har et skjema, kalt waiver, som kan fylles ut for å slippe å kjøpe skolens egen forsikring. Men det har blitt vanskeligere å få annen forsikringsavtale godkjent. Tidligere har kombinasjonen av ANSA Studentforsikring og Helfo som regel vært godt nok. Men siden særordningen til Helfo opphører, vil dette medføre at Helfo ikke lenger kan fylle ut sin del av waiver. Noen skoler godkjenner ANSA Studentforsikring alene, men det er store variasjoner. Anbefaler å ta kontakt med ANSA Forsikring og så vil vi hjelpe deg å fylle ut waiveren til skolen.

Oppsummert

Det er svært viktig at du har god forsikring når du skal studere i USA. Det kan blir svært kostbart hvis ikke. Skolens forsikring er svært dyr, men også mangelfull. ANSA og Helfo anbefaler å kjøpe norsk studentforsikring selv om du må ha skolens forsikring i tillegg.

Eksempler på hva som ikke er dekket gjennom skolens forsikring:

  • Reiser ut av staten/USA. Skal du reise rundt i løpet av studieoppholdet ditt? Da må du ha en forsikring som dekker dette, og det er dekket gjennom ANSA Studentforsikring.
  • Hjemtransport til Norge. Blir du syk å må ha ambulansefly hjem? Dette er ikke dekket av skolens forsikring eller gjennom Helfo. Her må du ha ANSA Studentforsikring for å få dette dekket. Dette kan bli en kostand i millionklassen.
  • Hjemkall ved sykdom eller dødsfall i nær familie. Ikke dekket av skolens forsikring, men er dekket av ANSA Studentforsikring.
  • Båretransport. Om verst tenkelig skjer og du dør i løpet av studieoppholdet. Båretransport er ikke dekket av skolens forsikring eller Helfo, men er dekket av ANSA Studentforsikring.
  • Innboforsikring som dekker rom eller leilighet. Som regel ikke dekket gjennom skolens forsikring, men er dekket gjennom ANSA Studentforsikring.
  • Mistet/forsinket bagasje eller tyveri. Dette dekkes av ANSA Studentforsikring.
  • Ansvarsforsikring – hva skjer hvis du blir holdt ansvarlig for å ha påført andres ting eller andre personer skade? ANSA Studentforsikring omfatter en ansvarsforsikring som inkluderer privat ansvar.
  • Studieavbrudd som dekker skolepenger hvis du må avbryte studiene grunnet alvorlig sykdom. Dette er inkludert i ANSA Studentforsikring